SINTEX SAE 10w40 Dizel

SINTEX SAE 10w40 Dizel

SINTEX SAE 10W-40 Disel je mineralno odnosno sintetičko (SAE 10W-40) motorno ulje najnovije generacije iz grupe SHPD (Super High Performance Diesel Oil) sa niskim sadržajem sulfatnog pepela, fosfora i sumpora (Low SAPS). Preporučuju se za podmazivanje dizel motora savremenih komercijal- nih vozila sa sistemom za recirkulaciju izduvnih gasova (EGR) i koja obezbeđuju smanjenu izduvnu emisiju. Obezbeđuju dug radni vek dizel motora sa turbo punjenjem i dug radni vek uređaja za tretman izduvnih gasova: čestičnih ltera (DPF) i katalizatora (SCR). Prvenstveno su namenjena za pod- mazivanje motora koji rade pri velikim opterećenjima autobusa gradskog i međugradskog prevoza, zatim teretnih vozila, poljoprivredne, građevinske i rudarske mehanizacije. Posebno su pre- poručena od strane proizvođača motora Cummins za motore Euro IV, V i VI.

Specifikacija: PI CG-4/CF-4/CF/SJ, ACEA E3/B3/A3, MB 228.3, MB 229.1, MAN 3275

SAE Gradacija 10w40
Gustina na 15°, g/cm³ 0.858
Kinematička viskoznost na 100°C, mm²/s 14,5
Indeks viskoznosti 150
Totalni bazni broj, mgKOH/g 8
Tačka tečenja, °C -33