SINTEX SAE 40

SINTEX SAE 40

SAE 40 su ekonomična monogradna mineralna motorna ulja namenjena za podmazivanje četvorotaktnih dizel motora kamiona, autobusa, poljoprivrednih, građevinskih i sličnih mašina, starijih konstruk- cija, sa ili bez turbo grupe, koji rade u umerenim
i teškim uslovima i sa promenljivim opterećenjima. Mogu se koristiti i za podmazivanje kompresora, manje opterećenih reduktora, hidrauličnih uređaja koji dozvoljavaju upotrebu monogradnih motornih ulja. Preporučuje se za motore sa većim brojem radnih sati/ pređenih kilometara i sa povećanom potrošnjom ulja.

Specifikacija: /API CD/SF; MIL-L-2104C

SAE Gradacija 40
Gustina na 15°, g/cm³ 0,895
Kinematička viskoznost na 100°C, mm²/s 15
Indeks viskoznosti 95
Totalni bazni broj, mgKOH/g 10
Tačka tečenja, °C -18