AMBALAŽA ZA SVE VAŠE POTREBE

U našoj ponudi nalazi se PET i HDPE ambalaža visokog kvaliteta, koja je odraz dugogodišnjeg unapređenja poslovnih procesa, primene ekoloških standarda i uvođenja inovacija. Pored veleprodaje ambalaže, SintProdukt uslužno flašira fluide u okviru velikog broja industrijskih grana.

asortiman sintprodukt kompanije
sintprodukt usluge kompanije

VAŠE ZADOVOLJSTVO, NAŠ PRIORITET

Naš pristup prema klijentima osigurava personalizovanu uslugu i podršku tokom celog procesa. Pored iskustva u velikom broju industrijskih oblasti, predanost kvalitetu, inovacijama i zadovoljstvu kupaca učinili su da postanemo ime od poverenja u industriji proizvodnje PET i HDPE plastike.

PET AMBALAŽA — FLAŠE I BALONI

HDPE AMBALAŽA — KANISTERI