čepovi i ručke ambalaža asortiman sintprodukta

Čepovi i ručke

IZDVAJAMO IZ PROIZVODNOG ASORTIMANA

U SintProduktu, sam proces proizvodnje čepova i ručki od polietilena visoke gustine (HDPE), automatski podrazumeva i reciklažu svog otpada koji nastane tokom ovog procesa

Ova inicijativa obezbeđuje da otpad od polietilena visoke gustine, svestrano i široko korišćene plas@ke, dobije novi život (rHDPE), što se odražava u našoj misiji i viziji. Na ovaj način podržavamo cirkularnu ekonomiju i smanjujemo potrebu za novim granulatom, što umanjuje naš uticaj na životnu sredinu i utiče na značajno minimiziranje otpada

čepovi i ručke pt300

PT300 – ČEP ZA FLAŠU

Informacije o proizvodu >>
čepovi i ručke pt303

PT303 – ČEP ZA IBC KONTEJNER

Informacije o proizvodu >>