RECIKLAŽA I OTKUP HDPE AMBALAŽE

NE ZNATE KUDA SA STAROM HDPE AMBALAŽOM?

SintProdukt Vam nudi uslužnu reciklažu i otkup ambalaže od polietilena visoke gustine (HDPE). Posedujemo sve neophodne dozvole, kao i zakonom propisane uslove za upravljanje plastičnim otpadom.

Brinite o našem okruženju, posetite nas i rešite se starih materijala na održiv, bezbedan i profesionalan način!