hdpe ambalaža asortiman sintprodukta

HDPE AMBALAŽA — KANISTERI

IZDVAJAMO IZ PROIZVODNOG ASORTIMANA

U SintProduktu, sam proces proizvodnje ambalaže od polietilena visoke gustine (HDPE), automatski podrazumeva i reciklažu svog otpada koji nastane tokom ovog procesa.

Ova inicijativa obezbeđuje da otpad od polietilena visoke gustine, svestrano i široko korišćene plastike, dobije novi život (rHDPE), što se odražava u našoj misiji i viziji. Na ovaj način podržavamo cirkularnu ekonomiju i smanjujemo potrebu za novim granulatom, što umanjuje naš uticaj na životnu sredinu i utiče na značajno minimiziranje otpada.