IZRADA ALATA

OBEZBEĐUJEMO VAŠU JEDINSTVENOST NA TRŽIŠTU

SintProdukt vam nudi uslugu izrade alata, kao i mogućnost izrade autorskog alata.

Alati za izradu ambalaže se rade na CNC mašinama. U SintProduktu, svi alati koje napravimo se probaju na našim mašinama i kao takvi se predaju kupcu zajedno sa uzorcima. Alati se izrađuju isključivo od aluminijuma.

Od prihvatanja idejnog rešenja, rok izrade alata za brizganje i duvanje je okvirno 40 radnih dana.

izrada alata u sintprodukt

Garancija na alate je godinu dana ili milion ciklusa, uz pravilno rukovanje i održavanje alata.

Već 20 godina, projektovanje alata radimo isključivo uz korišćenje savremenih računarskih softvera. Kod složenijih sklopova vrše se analiza i simulacija rada sklopa.